F e-Training

s01 s02 o01

  ข่าวและประกาศ

  รูปภาพของธนภัทร นาคิน (Admin)
  ให้นักศึกษารหัส 58-60 ลงทะเบียนสอบอัตลักษณ์ไอที ครั้งที่ 2/2561
  โดย ธนภัทร นาคิน (Admin) - Thursday, 6 December 2018, 11:39AM
   

  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้นักศึกษารหัส 58-60 ที่ยังไม่เคยเข้าสอบและสอบไม่ผ่านการสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อัตลักษณ์ไอที) ลงทะเบียนสอบวัดความรู้ในครั้งที่ 2/2561 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2561 ทางเว็บไซต์ http://eduservice.yru.ac.th/exam

  test it

  หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียนสอบ ให้ติดต่อ กองบร...

  อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (69 คำ)
  รูปภาพของรัตนาภรณ์ ศรีหาพล
  ประชาสัมพันธ์สื่อการจัดการศึกษาแบบเปิดสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  โดย รัตนาภรณ์ ศรีหาพล - Thursday, 4 May 2017, 1:45PM
   

   

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา  สร้างทางเลือกในการศึกษาและเอื้ออำนวยความสะดวกต่อผู้เรียน โดยการใช้รูปแบบของการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด ในลักษณะของรายวิชาหรือหลักสูตรที่สามารถเรียนรู้เนื้อหาจากวิดีทัศน์และทรัพยากรการเรียนรู้อื่น ๆ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ฝึกฝนตนเองได้แบบไม่มีข้อจำกัด...อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (97 คำ)
  รูปภาพของผู้ดูแลระบบ (Admin)
  แจ้งเตือน หากนักศึกษาเข้าสู่ระบบแล้ว ติดหน้าแก้ไขประวัติส่วนตัว
  โดย ผู้ดูแลระบบ (Admin) - Wednesday, 12 April 2017, 11:05AM
   
  หากนักศึกษาเข้าสู่ระบบฝึกอบรม (e-Training) กรุณา อย่าแก้ไขประวัติส่วนตัวหรืออีเมลทั้งสิ้น เพราะระบบใช้ฐานข้อมูลจากส่วนกลาง
         - เมื่อเข้าสู่ระบบ ให้นักศึกษาคลิกเมนู หน้าแรกของเว็บไซต์ 
       
   - เลือกไอคอน for Student เพื่อเลือกรายวิชาที่ต้องการเรียนรู้อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (48 คำ)