F e-Training

s01 s02 o01

  ข่าวและประกาศ

  รูปภาพของผู้ดูแลระบบ (Admin)
  การทำข้อสอบ สอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/60
  โดย ผู้ดูแลระบบ (Admin) - Tuesday, 1 August 2017, 11:27AM
   

  itt

  รูปภาพของผู้ดูแลระบบ (Admin)
  สอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/60
  โดย ผู้ดูแลระบบ (Admin) - Friday, 7 July 2017, 2:13PM
   

  exam2-60

  รูปภาพของรัตนาภรณ์ ศรีหาพล
  ประชาสัมพันธ์สื่อการจัดการศึกษาแบบเปิดสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  โดย รัตนาภรณ์ ศรีหาพล - Thursday, 4 May 2017, 1:45PM
   

   

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา  สร้างทางเลือกในการศึกษาและเอื้ออำนวยความสะดวกต่อผู้เรียน โดยการใช้รูปแบบของการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด ในลักษณะของรายวิชาหรือหลักสูตรที่สามารถเรียนรู้เนื้อหาจากวิดีทัศน์และทรัพยากรการเรียนรู้อื่น ๆ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ฝึกฝนตนเองได้แบบไม่มีข้อจำกัด...อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (97 คำ)