F e-Training

s01 s02 o01

  ข่าวและประกาศ

  รูปภาพของธนภัทร นาคิน (Admin)
  สอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 /2561
  โดย ธนภัทร นาคิน (Admin) - Saturday, 21 July 2018, 11:23AM
   

  exam 2-2561

  รูปภาพของรัตนาภรณ์ ศรีหาพล
  ประชาสัมพันธ์สื่อการจัดการศึกษาแบบเปิดสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  โดย รัตนาภรณ์ ศรีหาพล - Thursday, 4 May 2017, 1:45PM
   

   

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา  สร้างทางเลือกในการศึกษาและเอื้ออำนวยความสะดวกต่อผู้เรียน โดยการใช้รูปแบบของการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด ในลักษณะของรายวิชาหรือหลักสูตรที่สามารถเรียนรู้เนื้อหาจากวิดีทัศน์และทรัพยากรการเรียนรู้อื่น ๆ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ฝึกฝนตนเองได้แบบไม่มีข้อจำกัด...อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (97 คำ)
  รูปภาพของผู้ดูแลระบบ (Admin)
  แจ้งเตือน หากนักศึกษาเข้าสู่ระบบแล้ว ติดหน้าแก้ไขประวัติส่วนตัว
  โดย ผู้ดูแลระบบ (Admin) - Wednesday, 12 April 2017, 11:05AM
   
  หากนักศึกษาเข้าสู่ระบบฝึกอบรม (e-Training) กรุณา อย่าแก้ไขประวัติส่วนตัวหรืออีเมลทั้งสิ้น เพราะระบบใช้ฐานข้อมูลจากส่วนกลาง
         - เมื่อเข้าสู่ระบบ ให้นักศึกษาคลิกเมนู หน้าแรกของเว็บไซต์ 
       
   - เลือกไอคอน for Student เพื่อเลือกรายวิชาที่ต้องการเรียนรู้อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
  (48 คำ)