ข่าวและประกาศ

ประชาสัมพันธ์สื่อการจัดการศึกษาแบบเปิดสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 
Picture of รัตนาภรณ์ ศรีหาพล
ประชาสัมพันธ์สื่อการจัดการศึกษาแบบเปิดสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
by รัตนาภรณ์ ศรีหาพล - Thursday, 4 May 2017, 1:45 PM
 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา  สร้างทางเลือกในการศึกษาและเอื้ออำนวยความสะดวกต่อผู้เรียน โดยการใช้รูปแบบของการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด ในลักษณะของรายวิชาหรือหลักสูตรที่สามารถเรียนรู้เนื้อหาจากวิดีทัศน์และทรัพยากรการเรียนรู้อื่น ๆ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ฝึกฝนตนเองได้แบบไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ จึงได้มีการการดำเนินการโครงการการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชนแห่งชาติ (Thai MOOC : Thai Massive Open Online course) เพื่อเปิดการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ http://www.thaimooc.org บุคลากร นักศึกษาท่านใด สามารถศึกษาข้อมูลได้ตามเว็บไซต์ที่แจ้ง