ข่าวและประกาศ

แจ้งเตือน หากนักศึกษาเข้าสู่ระบบแล้ว ติดหน้าแก้ไขประวัติส่วนตัว

 
Picture of ผู้ดูแลระบบ (Admin)
แจ้งเตือน หากนักศึกษาเข้าสู่ระบบแล้ว ติดหน้าแก้ไขประวัติส่วนตัว
by ผู้ดูแลระบบ (Admin) - Wednesday, 12 April 2017, 11:05 AM
 
หากนักศึกษาเข้าสู่ระบบฝึกอบรม (e-Training) กรุณา อย่าแก้ไขประวัติส่วนตัวหรืออีเมลทั้งสิ้น เพราะระบบใช้ฐานข้อมูลจากส่วนกลาง
       - เมื่อเข้าสู่ระบบ ให้นักศึกษาคลิกเมนู หน้าแรกของเว็บไซต์ 
     
 - เลือกไอคอน for Student เพื่อเลือกรายวิชาที่ต้องการเรียนรู้