ข่าวและประกาศ

ประกาศให้นักศึกษาลงทะเบียนสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคนโลยี ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

ประกาศให้นักศึกษาลงทะเบียนสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคนโลยี ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

by ผู้ดูแลระบบ (Admin) -
Number of replies: 0

exam01

ประกาศให้นักศึกษาลงทะเบียนสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

        ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองบริการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะดำเนินการสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดังนั้น ให้นักศึกษารหัส 55-57 ที่ยังสอบไม่ผ่าน และนักศึกษารหัส 58 ทุกคน 
        - ลงทะเบียนเพื่อสอบผ่านเว็บไซต์ http://eduservice.yru.ac.th/exam ภายในวันที่ 19 - 27 มกราคม พ.ศ.2560 เท่านั้น
        - เรียนผ่านระบบฝึกอบรม (YRU e-Training) รายวิชา มาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
        - เรียนเสริม(ติว) ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ในวันที่ 18-19 และ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 (รายชื่อการเรียนเสริมจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2560 ในเว็บไซต์ http://eduservice.yru.ac.th/exam )

        - สอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ และ 4-5 มีนาคม พ.ศ.2560

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ห้อง 25-507 ชั้น 5 อาคาร 25 หรือสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://ccenter.yru.ac.th/ite หรือ Facebook : สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ( https://www.facebook.com/aritcyru )