ข่าวและประกาศ

การศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที) ประจำปีการศึกษา 2563

 
Picture of ธนภัทร นาคิน
การศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที) ประจำปีการศึกษา 2563
by ธนภัทร นาคิน - Wednesday, 7 April 2021, 4:36 PM
 

pr1

การศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที) ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภาคปกติ รหัส 61-63 ให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบ YRU e-Training ตามรายวิชาที่กำหนด ดังนี้ 
       - นักศึกษารหัส 61 เข้าเรียนรายวิชา การศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที) รหัสนักศึกษา 61
       - นักศึกษารหัส 62 เข้าเรียนรายวิชา การศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที) รหัสนักศึกษา 62
       ​- นักศึกษารหัส 63 เข้าเรียนรายวิชา การศึกษาการใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที) รหัสนักศึกษา 63

หมายเหตุ นักศึกษาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายวิชา