ข่าวและประกาศ

ประกาศเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562

 
Gambar ศุภางค์ อุลมัย อุลมัย
ประกาศเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562
 

ประกาศเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องสอบ

สอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2562