ข่าวและประกาศ

ระบบฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | YRU e-Training

ระบบฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | YRU e-Training

by ผู้ดูแลระบบ (Admin) -
Number of replies: 0

ความเป็นมา
        ระบบฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU e-Training) ก่อตั้งขึ้น เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 ภายใต้การดำเนินการโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนและมีนโยบายเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอื่นๆของ อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาและบุคคลภายนอก