ข่าวและประกาศ

ระบบฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | YRU e-Training

 
Picture of ผู้ดูแลระบบ (Admin)
ระบบฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | YRU e-Training
by ผู้ดูแลระบบ (Admin) - Thursday, 24 November 2016, 3:32 PM
 

ความเป็นมา
        ระบบฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (YRU e-Training) ก่อตั้งขึ้น เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 ภายใต้การดำเนินการโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนและมีนโยบายเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอื่นๆของ อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาและบุคคลภายนอก