F e-Training

s01 s02 o01

  ข่าวและประกาศ

  Picture of ธนภัทร นาคิน (Admin)
  ให้นักศึกษาลงทะเบียนสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562
  by ธนภัทร นาคิน (Admin) - Monday, 15 July 2019, 2:18 PM
   


          มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้นักศึกษารหัส 58-60 (เฉพาะคนที่ยังสอบไม่ผ่านเกณฑ์) ลงทะเบียนสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสอบอัตลักษณ์ไอที ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามประกาศมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://eduservice.yru.ac....Read the rest of this topic
  (124 words)
  Picture of รัตนาภรณ์ ศรีหาพล
  ประชาสัมพันธ์สื่อการจัดการศึกษาแบบเปิดสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  by รัตนาภรณ์ ศรีหาพล - Thursday, 4 May 2017, 1:45 PM
   

   

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา  สร้างทางเลือกในการศึกษาและเอื้ออำนวยความสะดวกต่อผู้เรียน โดยการใช้รูปแบบของการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด ในลักษณะของรายวิชาหรือหลักสูตรที่สามารถเรียนรู้เนื้อหาจากวิดีทัศน์และทรัพยากรการเรียนรู้อื่น ๆ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ฝึกฝนตนเองได้แบบไม่มีข้อจำกัด...Read the rest of this topic
  (97 words)
  Picture of ผู้ดูแลระบบ (Admin)
  แจ้งเตือน หากนักศึกษาเข้าสู่ระบบแล้ว ติดหน้าแก้ไขประวัติส่วนตัว
  by ผู้ดูแลระบบ (Admin) - Wednesday, 12 April 2017, 11:05 AM
   
  หากนักศึกษาเข้าสู่ระบบฝึกอบรม (e-Training) กรุณา อย่าแก้ไขประวัติส่วนตัวหรืออีเมลทั้งสิ้น เพราะระบบใช้ฐานข้อมูลจากส่วนกลาง
         - เมื่อเข้าสู่ระบบ ให้นักศึกษาคลิกเมนู หน้าแรกของเว็บไซต์ 
       
   - เลือกไอคอน for Student เพื่อเลือกรายวิชาที่ต้องการเรียนรู้Read the rest of this topic
  (48 words)